Rychlost jízdy
Teplota
Kola
Dojezd
Motor
Baterie {{ index }}
{{ range.distance_range }}{{ range.unit }}
{{ range.engine }}
Motor není dostupný
OFF
Klimatizace
Topení
Eco
Režim ECO zapnutý Režim ECO vypnutý