Cредна скорост
Bъншна температура
Товар*
{{ version }}
Пробег
{{ version }}
{{ userSimulator.ranges[0].battery }}
{{ userSimulator.ranges[0].distance_range }}{{ userSimulator.ranges[0].unit }}
Engine unavailable
OFF
Климатик
Парно
Eco
Еко режим включ. Еко режим изкл.
Еко режим намалява разхода с 10% в градски и извънградски условия