Genomsnittlig hastighet
Temperatur
Lastvikt*
{{ version }}
Räckvidd
{{ version }}
{{ userSimulator.ranges[0].battery }}
{{ userSimulator.ranges[0].distance_range }}{{ userSimulator.ranges[0].unit }}
Engine unavailable
OFF
AC
Värmare
Eco
ECO läge PÅ ECO läge AV
ECO läge minskar förbrukningen med upp till 10% vid blandad körning