Двигател
Батерия
Възстановен пробег *
{{ userSimulator.autonomy_max }} {{ userSimulator.unit }}
n/a
Отбележете вашето начално
и желано ниво на заряд
100% Пълен заряд
{{ index }}
{{{ time.wattage }}}
Време за
зареждане
{{ result.hours }}h{{ result.minutes | formatMinutes }}
{{ userSimulator.autonomy }} {{ userSimulator.unit }}
Realistic autonomy
* При 300 км. реален пробег в смесен цикъл на шофиране при топли атмосферни условия с двигател R90 или R110 и батерия Z.E. 40.
{{ time.group }}
{{ time.wattage }}
Време за зареждане
{{ time.hours }}h {{ time.minutes | formatMinutes }}
Realistic autonomy
{{ userSimulator.autonomy }} {{ userSimulator.unit }}