Motor
Batteri
Uppfylld
räckvidd *
{{ userSimulator.autonomy_max }} {{ userSimulator.unit }}
n/a
Ange ditt ursprungliga och önskade laddningsnivå
100% laddad
{{ index }}
{{{ time.wattage }}}
Laddnings
-tid
{{ result.hours }}h{{ result.minutes | formatMinutes }}
{{ userSimulator.autonomy }} {{ userSimulator.unit }}
Uppfylld räckvidd
* För en faktisk räckvidd på 300 km på sommaren och 200 km på vintern, med motoralternativet R90 eller R110.
{{ time.group }}
{{ time.wattage }}
Laddnings
-tid
{{ time.hours }}h {{ time.minutes | formatMinutes }}
Uppfylld räckvidd
{{ userSimulator.autonomy }} {{ userSimulator.unit }}