Двигател
Батерия
Макс. Пробег
NEDC *
{{ userSimulator.autonomy_max }} {{ userSimulator.unit }}
n/a
степен на заряд на батерията
100% заряд
{{ index }}
{{{ time.wattage }}}
Not available
Време за
зареждане
{{ result.hours }}h{{ result.minutes | formatMinutes }}
*NEDC: Нов европейски цикъл на шофиране
{{ time.group }}
{{ time.wattage }}
Време за зареждане
{{ time.hours }}h {{ time.minutes | formatMinutes }}
Реалистична автономия
{{ userSimulator.autonomy }} {{ userSimulator.unit }}